De term “smart contract” heeft geen duidelijke definitie. Het word afwisselend gedefinieerd als “autonomous machines”, “contracts between parties stored on a blockchain” of “any computation that takes place on a blockchain”.

De verschillende definities vallen meestal in een van twee categorieën. Soms wordt de term gebruikt om een specifieke technologie te identificeren, deze code word opgeslagen, geverifieerd en uitgevoerd op de blockchain. Dit word gedefinieerd als “smart contract code”.

De term wordt ook gebruikt om te verwijzen naar een specifieke toepassing van deze technologie: als een aanvulling of een vervanging van legale contracten. Deze worden “smart legal contracts” genoemd.

Wat zijn de mogelijkheden van een smart contract?

Als we praten over “smart contract code”, dan hangt het antwoord af van de capaciteiten van taal waarin het contract werd geschreven en de technische kenmerken van de blockchain waarop het actief is.

Maar als het gaat om deze technologie te gebruiken om een legaal bindende overeenkomst te creëren of vervangen, hangt het antwoord van veel meer af dan de technologie. Dit word bepaald door het bestaande juridische doctrine en hoe onze legale, politieke en commerciële instituties kiezen om deze technologie te behandelen. Als mensen uit het bedrijfsleven het niet vertrouwen, de wetgever het niet erkend en de rechtbanken het niet

Cryptodaily Telegram groep
Cryptodaily Telegram groep