http://cryptodaily.nl

Radioterapia Markt 2021-2027| Analyse van toonaangevende bedrijven op grootte, aandeel, trends, drijfveren en marktkansen

Marktoverzicht:
-De radiotherapie markt zal naar verwachting getuige zijn van een CAGR van 6,9% tijdens de prognoseperiode. Bepaalde factoren die het besturen van de groei van de markt zijn onder andere een toenemend aantal kankerpatiënten, vermindering van de kosten van de behandeling, en de enorme overheid en niet-gouvernementele de investeringen in R & D van de behandeling van kanker.
-Het aantal mensen die lijden aan verschillende vormen van kanker is altijd al de belangrijkste drijvende factor voor deze markt. Kanker is een van de belangrijkste levensbedreigende ziekten van onze tijd. Volgens de WHO, kanker is de tweede belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd, en was verantwoordelijk voor naar schatting 9,6 miljoen sterfgevallen in 2018. Wereldwijd is ongeveer een op de zes sterfgevallen zijn te wijten aan kanker. Ongeveer 70% van de sterfgevallen als gevolg van kanker voorkomen in lage en midden-inkomens landen. In 2012 waren er 14,1 miljoen nieuwe gevallen en 8,2 miljoen aan kanker gerelateerde sterfgevallen wereldwijd. 57% van de nieuwe gevallen van kanker in 2012 deed zich voor in de minder ontwikkelde regio’s van de wereld, waaronder het Midden-Amerika en delen van Afrika en Azië. 65% van de sterfgevallen door kanker ook opgetreden in deze gebieden. Volgens de American Cancer Society, werden bijna 40.000 mensen in de Verenigde Staten gediagnosticeerd met hoofd-en nekkanker, waarvan 12.000 overleden in het jaar 2014 alleen. Hoofd-halskanker goed voor bijna 5-6% van de gevallen van kanker in de Verenigde Staten. Het is de 15e meest voorkomende vorm van kanker in Europa, met bijna 56.000 gevallen per jaar gediagnosticeerd.
-Maar, onvoldoende middelen om de eisen van de radiotherapie te ontmoeten en gebrek aan geschoolde, ervaren professional, de werkdruk uit te voeren, in acht worden genomen in alle belangrijke markten. Het werkelijke aantal geschoold personeel nodig is om een ??procedure uit te voeren bestraling hangt niet alleen af ??van het aantal behandelde patiënten, maar ook van andere factoren, zoals de complexiteit van de behandeling en de aard van de lokale apparatuur.

Ontvang een voorbeeldkopie van het rapport – www.absolutereports.com/enquiry/request-sample/14244629

De belangrijkste hoofdrolspelers zijn als volgt:
– Canon Medical Systems Corporation
– Elekta AB
– GE Healthcare
– Ion Beam Applications
– Isoray
– Mirada Medical
– Nordion (Canada) Inc.
– Siemens AG
– Varian Medical Systems, Inc.

Informeer of deel uw eventuele vragen voordat u dit rapport aanschaft – www.absolutereports.com/enquiry/pre-order-enquiry/14244629

Principais Tendências de Mercado:

-Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT) é esperado para manter Mercado Significativo Compartilhar no Tipo de radioterapia externa

-IMRT é o tipo mais comum de terapia de radiação com feixe externo. Ele tem a maior quota de mercado entre todos os tipos de terapias de radiação de feixe externo. A principal vantagem de IMRT é que ele pode entregar doses elevadas de radiação para locais do cancro. IMRT consiste de numerosos feixes de radiação de segmentação múltiplos locais com diferentes doses. As vigas podem ser ligado ou desligado durante o curso do tratamento. As células tumorais são mapeados com precisão em três dimensões, o que é uma vantagem adicional desta técnica de terapia. O mercado de IMRT é esperado que continue seu crescimento e está prevista para segurar a maior quota de mercado no período de previsão. O alto custo do tratamento é uma restrição para este mercado. A redução de custos é susceptível de reforçar a maior penetração nos mercados emergentes.

-North América domina o mercado e espera fazer o mesmo em período de previsão

metade -Quase de todos os pacientes com câncer nos Estados Unidos recebem tratamento contra o câncer. Existem diferentes tipos de terapias de radiação que estão disponíveis, tais como a terapia de feixe externo de radiação, terapia de radiação interna, e a terapia sistémica. Na maioria dos casos, a terapia de radiação é administrada como uma terapia curativa, enquanto em alguns casos, como terapia paliativa. Os Estados Unidos têm o maior mercado para a radioterapia. O mercado é determinado por factores, tais como o aumento da incidência de cancro, substituições de terapias mais velhos, com os mais novos, e a disponibilidade de reembolsos para a terapia de radiação.

Zaken zoals overzicht van verkoop- en verkoopopbrengsten, productiemarktaandeel per producttype, capaciteit en productieoverzicht, import, export en consumptie worden behandeld in het gedeelte met ontwikkelingstrends van het Radioterapia-marktrapport.

Ontvang een voorbeeldkopie van het rapport – www.absolutereports.com/enquiry/request-sample/14244629

Redenen om Radioterapia-marktrapport te kopen:
• Het rapport onderzoekt hoe de Radioterapia-markt zich in de toekomst zal ontwikkelen.
• Verschillende visies op de Radioterapia-markt bestuderen met behulp van de vijfkrachtenanalyse van Porter.
• Analyse van het producttype dat waarschijnlijk de markt en regio’s zal beheersen die waarschijnlijk getuige zullen zijn van de snelste ontwikkeling tijdens de prognoseperiode
• Identificeer de nieuwe ontwikkelingen, Radioterapia-marktaandelen en strategieën die worden gebruikt door de belangrijkste marktspelers.
• Competitief landschap inclusief het marktaandeel van grote spelers samen met de belangrijkste strategieën die in de afgelopen vijf jaar zijn geaccepteerd voor groei
• Volledige bedrijfsprofielen met daarin het productaanbod, belangrijke financiële informatie, actuele ontwikkelingen, SWOT-analyse en strategieën die worden gebruikt door de grote Radioterapia-marktspelers

Gedetailleerde TOC van Radioterapia-markt – groei, trends en voorspelling (2019 – 2024)

1. INLEIDING
1.1 Studieresultaten
1.2 Studieaannames
1.3 Omvang van het onderzoek

2 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE

3 SAMENVATTING

4 MARKTDYNAMIEK
4.1 Marktoverzicht
4.2 Marktfactoren
4.3 Marktbeperkingen
4.4 Aantrekkelijkheid van de industrie Porter’s Five Forces-analyse

5 MARKTSEGMENTATIE
5.1 Per bedrijfsmodus
5.2 Op synthesetype
5.3 Op type
5.4 Op aanvraag
5.5 Aardrijkskunde
5.5.1 Noord-Amerika
5.5.1.1 Verenigde Staten
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Mexico
5.5.2 Europa
5.5.2.1 Duitsland
5.5.2.2 Verenigd Koninkrijk
5.5.2.3 Frankrijk
5.5.2.4 Italië
5.5.2.5 Spanje
5.5.2.6 Rest van Europa
5.5.3 Azië-Pacific
5.5.3.1 China
5.5.3.2 Japan
5.5.3.3 India
5.5.3.4 Australië
5.5.3.5 Zuid-Korea
5.5.3.6 Rest van Azië-Pacific
5.5.4 Midden-Oosten en Afrika
5.5.4.1 GCC
5.5.4.2 Zuid-Afrika
5.5.4.3 Rest van Midden-Oosten en Afrika
5.5.5 Zuid-Amerika
5.5.5.1 Brazilië
5.5.5.2 Argentinië
5.5.5.3 Rest van Zuid-Amerika

6 CONCURREREND LANDSCHAP
6.1 Bedrijfsprofielen
7 MARKTKANSEN EN TOEKOMSTIGE TRENDS

Koop dit rapport (prijs 4250 USD voor een licentie voor één gebruiker) op – www.absolutereports.com/purchase/14244629.
Our Other Reports:
– Hydraulic Fluid Market = www.newschannelnebraska.com/story/44139516/global-hydraulic-fluid-market-2021-top-companies-in-market-trends-and-growth-factors-detail-analysis-of-business-development-forecast-to-2027
– Mobile Power Generation Equipment Market = www.newschannelnebraska.com/story/43645210/global-mobile-power-generation-equipment-market-2024-size-key-companies-trends-growth-and-regional-forecasts-research
– Liquid Crystal Mixtures Market = www.newschannelnebraska.com/story/44080323/liquid-crystal-mixtures-market-2021–top-key-players–sales-revenue–development-status–emerging-technologies–opportunity-assessment-and-industry-expansion-strategies-2027
– Small Cell Backhaul Market = www.newschannelnebraska.com/story/44140594/global-small-cell-backhaul-market-research-report-2021–segmentation-and-analysis-by-recent-trends–share–size–development-and-growth-by-trending-regions-by-2027
– Photographic Chemicals Market = www.newschannelnebraska.com/story/43955470/photographic-chemicals-market-2021—analysis-growth-forecast-research-by-manufacturers-regions-type-and-application-to-2027
– High-performance Polyethylene Market = www.newschannelnebraska.com/story/43626944/global-high-performance-polyethylene-market-size-2021-study-report-with-prospects-and-strategies-to-boost-growth–covid-19-impact-and-recovery
– Cloud-based Database Market = www.newschannelnebraska.com/story/43627066/global-cloud-based-database-market-2020-industry-size-outlook-share-demand-manufacturers-and-2024-forecast-researchs
– Digital Analytical Balance Market = www.newschannelnebraska.com/story/43697359/digital-analytical-balance-market-overview-market-by-type-by-manufacturers-regions-industry-analysis–forecast-by-2025
– Modified Corn Starch Market = www.thecowboychannel.com/story/43268480/modified-corn-starch-market-development-market-trends-key-driven-factors-segmentation-and-forecast-to-2026
– Surge Protection Devices Market = www.thecowboychannel.com/story/43318621/global-surge-protection-devices-market-overview-with-definition-and-market-characteristics-to-enhancement-growth-covid-19-impact-and-recovery